Skip to main content

Autor: fundacja_3p

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak uzyskać – krok po kroku

Orzeczenie o niepełnosprawności to kluczowy dokument dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Daje możliwość uzyskania specjalnego wsparcia, dostępu do świadczeń socjalnych, a także uprawnień, które pomagają w codziennym życiu. W tym artykule omówimy proces ubiegania się o to orzeczenie, wyjaśniając każdy krok, niezbędne dokumenty i miejsce składania wniosku.

Czym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to formalny dokument potwierdzający istnienie i poziom niepełnosprawności. Dodatkowo na jego podstawie można ubiegać się o różne świadczenia, ulgi czy uprawnienia, takie jak:

 • renta z tytułu niepełnosprawności
 • dodatek pielęgnacyjny
 • ułatwienia w edukacji i zatrudnieniu
 • rehabilitacja
 • ulgi komunikacyjne
 • czy możliwość finansowania leczenia i rehabilitacji z odpisów 1,5% podatku i darowizn.
Zdjęcie przedstawia dziecko niepełnosprawne i zachęca do założenia subkonta, by uzyskać pomoc. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

O orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się każda osoba, która:

 • posiada ograniczoną sprawność fizyczną lub ubytki wzroku, słuchu lub mowy.
 • ma naruszoną sprawność organizmu
 • utrudnia jej to pełnienie funkcji społecznych (np. zawodowych, edukacyjnych).

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia składa wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce:

 • stałego pobytu;
 • pobytu – jeżeli przebywa:
  • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące;
  • w zakładzie karnym albo poprawczym;
  • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia;
  • lub jeżeli jest osobą bezdomną.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia?

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy załączyć:

 • oryginał lub odpis aktu urodzenia
 • dwa zdjęcia formatu 3×4 cm
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • inne dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia:
  • dokumentację medyczną np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, wyniki badań diagnostycznych;
  • inne dokumenty np. opinia psychologiczno-pedagogiczna lub wydane wcześniej orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak wygląda procedura rozpatrzenia wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów, zespół orzekający ustala termin komisji lekarskiej, na którą należy zabrać ze wszystkie oryginały dokumentów.

Komisja lekarska ocenia stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie i ustala:

 • czy dana osoba spełnia kryteria niepełnosprawności,
 • jaki jest stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny lub całkowity),
 • czy orzeczenie będzie mieć charakter stały czy czasowy.

Pamiętaj! Spełnianie kryteriów niepełnosprawności nie gwarantuje automatycznego otrzymania orzeczenia. Skład orzekający musi zbadać zakres twoich ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po podjęciu decyzji, zespół orzekający przesyła osobie ubiegającej się o orzeczenie odpis orzeczenia.

Jeśli po wydaniu decyzji nie zgadzasz się z jej treścią możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia.

Pomoc w sprawie napisania odwołania uzyskasz klikając >>tutaj<<.

Dlaczego warto założyć subkonto w fundacji?

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba jest chora lub niepełnosprawna i potrzebujesz wsparcia – nie zwlekaj – załóż subkonto w Fundacji PoProstuPomagam, która od 2015 roku wspiera Potrzebujących i ich rodziny. Dzięki niemu masz możliwość gromadzenia darowizn i odpisów 1,5% podatku oraz otrzymywania zwrotów za wydatki poniesione na przykład na:

 • diagnostykę,
 • leczenie,
 • rehabilitację,
 • zakup sprzętu ortopedycznego
 • inne wydatki medyczne lub
 • wydatki związane z poprawą warunków społeczno-bytowych Podopiecznego.

Pozwól sobie pomóc w łagodzeniu trudności finansowych i daj sobie szansę na najlepszą opiekę medyczną i lepszą jakość życia w chorobie. Przygotowanie wniosku o założenie subkonta w Fundacji PoProstuPomagam jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami przez nasz formularz kontaktowy klikając >> tutaj <<.

Przeczytaj:

  West Side Polska

  Jesteśmy ekipą przyjaciół, która obrała sobie za cel pomaganie słabszym i potrzebującym.To już oficjalne! Jesteśmy sformalizowaną Grupą OPP zwaną przez Nas Grupą Operacyjną West Side Polska, działającą pod sztandarem Fundacja Po Prostu Pomagam. Od dziś posiadamy własny numer KRS 0000559099 z celem szczegółowym „West Side Polska” z którym możecie rozliczać swoje PITy. Możecie być pewni, że każda złotówka, która znajdzie się na naszym koncie zostanie wydana w sposób przemyślany i rozsądny. Chcemy pomagać potrzebującym i te fundusze będą tylko na tego typu działania. Macie nasze słowo! ????

  Fundacja Po Prostu Pomagam

  Fundacja Po Prostu Pomagam to ogólnopolska organizacja non-profit, która działa na rzecz popularyzacji idei dobroczynności oraz niesienia pomocy Potrzebującym i ich rodzinom.

  Nasza misja opiera się na przekonaniu, że każdy z nas ma moc zmiany świata poprzez proste, codzienne gesty dobra. Dlatego też inspirujemy ludzi do aktywności społecznej, dzielenia się oraz współpracy, aby wspólnie tworzyć bardziej sprawiedliwy i szczodry świat.

  Od 2015 roku finansujemy leczenie, rehabilitację oraz edukację osób ciężko chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Jeśli uważasz, że to co robimy jest potrzebne – przyłącz się do nas w naszej misji czynienia świata lepszym miejscem i wspomóż nas symbolicznym datkiem. Dziękujemy!

  Rafał Konopka

   

  Martyna Wdowiak

  Życie Martyny było pełne wyzwań, które sprawiły, że musiała szybko dorosnąć. Pochodząc z rodziny dysfunkcyjnej, od najmłodszych lat borykała się z trudnościami w dostosowaniu się do środowiska.

  Dorastając zmagała się z depresją, jednak mimo walki z chorobą w jej sercu zawsze było miejsce na miłość i współczucie, dlatego stała się opiekunem prawnym dla swojej 11-letniej siostry. Była gotowa zrobić wszystko, aby zapewnić jej godne życie, dlatego już w bardzo młodym wieku podjęła trudną walkę o zdobycie mieszkania, wykształcenia i pracy, by móc to spełnić.


  Martynka wyraża swój wyjątkowy charakter w makijażu, tworząc kolorowe i wyraziste kreacje. Jest charyzmatyczną osobą, zawsze gotową podzielić się uśmiechem i ciepłem. Chętnie udziela się charytatywnie, zbierając środki dla ludzi w potrzebie lub po prostu udzielając wsparcia. Jej pasją i ulubionym zajęciem w wolnej chwili jest fotografia. Lubi fotografować ludzi, szczególnie w roli modelki ceni sobie swoją młodszą siostrę.

  2 lipca o 3 nad ranem rodzina Martyny otrzymała przerażający telefon, który drastycznie wpłynął na ich i jej bliskich codzienne życie… 


  Martyna, siedząc za kierownicą auta, doznała poważnego wypadku cudem uchodząc z życiem. Musiała poddać się skomplikowanej operacji w celu usunięcia krwiaka w głowie. Po udanej operacji i wielu tygodniach niepewności, jej stan się ustabilizował, jednak mózg pozostaje bardzo mocno uszkodzony, a ciało w stanie wegetatywnym. Choć oddycha samodzielnie i otwiera oczy, to wciąż jest uwięziona w swoim ciele. 

  Rehabilitacja jest teraz jedyną szansą na wybudzenie Martyny. Pomaga ona w przywróceniu funkcji mózgu i ciała. Dzięki intensywnym zajęciom i terapii istnieje szansa, że odzyska świadomość i sprawność. Martyna potrzebuje naszej pomocy, by przejść przez ten trudny proces rehabilitacji i odzyskać swoje życie.

  Prosimy o wsparcie Martyny 1,5% podatku lub darowizną.

  Kacper Tamioła

  Kacper przyszedł na świat jako wcześniak. Urodził się w 30 tygodniu ciąży, niestety dodatkowo lekarze zdiagnozowali u niego wadę genetyczną – zespół Treachera-Collinsa. Syn został przetransportowany do szpitala w Warszawie, gdzie każdego dnia walczył o życie na Intensywnej Terapii. Pierwsze doby swojego życia spędził na respiratorze, dopiero po przeprowadzeniu zabiegu i założeniu tracheotomii, Kacper zaczął oddychać bez wsparcia maszyny. Okazało się, że jest to początek naszej walki o sprawność Kacpra. 


  Wcześniactwo zostawiło swój ślad, synek wymaga wielu ćwiczeń u fizjoterapeuty, aby sprawnością ruchową mógł dogonić rówieśników. Nasz syn ma wadę genetyczną, która wyrządziła wiele złego: niewykształcenie ucha zewnętrznego, zarośniecie kanałów słuchowych, małą i cofniętą żuchwę oraz rozszczep podniebienia twardego i miękkiego. Wada ta wymaga wielu trudnych operacji, wraz ze wzrostem dziecka. Budowa żuchwy uniemożliwiała synkowi prawidłowe oddychanie i odżywianie, stąd konieczne było założenie tracheotomii i żywienie za pomocą sondy.
  Prosimy o wsparcie Kacpra 1,5% podatku lub darowizną. 
  Dziękujemy.
   

  Filip Rogala

  Łukasz Marut

  Dzięki rehabilitacji, ćwiczeniom i terapiom, którymi Łukasz został objęty od pierwszych dni życia, staramy się niwelować obciążenia z którymi syn się urodził, niestety jeszcze w stopniu znacznym rzutuje to na jego obecne funkcjonowanie. 


   Łukasz jest chłopcem urodzonym w 26tc z zespołem zaburzeń oddychania III stopnia (niewydolny oddechowo-do 3 m-ca na respiratorze, po 3 miesiącu na CEPAP), hipotermią, niedotlenieniem okołoporodowym, infekcją wewnątrzowodniową, prawostronnym wylewem śródmózgowym, dwustronnym wylewem dokomorowym III/IV stopnia, prawostronnym wylewem podwyściółkowym, z drożnym przewodem tętniczym Bottala-krążeniowo i wielonarządowo niewydolny (operowany w 10 dobie życia w KITiPN w Katowicach). Do 19 maja przebywał na OPiITN w Częstochowie.

  W dalszym leczeniu ujawniono przepuklinę pachwinową obustronną(zamknięta obustronnie w 3 m-cu życia). Dysplazję oskrzelowo-płucną (do dziś dnia),wnętrostwo, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, zespół Hornera, niedokrwistość i retinopatię wcześniaczą. 


   Na skutek nieprawidłowego leczenia zostały porażone nerwy dźwigacza powieki, co spowodowało całkowite jej opadnięcie (operowany czterokrotnie).W chwili obecnej, powieka podniesiona jest jedynie do połowy oka i skutkuje pogarszaniem się wzroku. Ze względu na niedomknięcie powieki podczas snu, kolejna operacja nie jest już możliwa, ponieważ skutkowałoby to wysychaniem i owrzodzeniem oka. W chwili obecnej doszła niedoczynność tarczycy.