Każdy dzień zachęca do czynienia dobra

o nas

organizacja pożytku publicznego

Fundacja Po Prostu Pomagam to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która powstała w 2015 roku, by zarazić ludzi ideą, że każdy dzień zachęca do czynienia. Codzienne gesty życzliwości, uśmiech do nieznajomych, pomoc potrzebującym czy słowo wsparcia mogą mieć ogromny wpływ na życie innych ludzi. Liczy się każdy gest dobra

Wierzymy, że szczodrość jest sercem każdego społeczeństwa. To ona przywraca godność, równość, daje szansę oraz tworzy nowe możliwości. Dlatego też inspirujemy ludzi do aktywności społecznej, dzielenia się, współpracy i dążymy do stworzenia bardziej sprawiedliwego i szczodrego świata.

razem czynimy świat lepszym miejscem

Naszą misją jest popularyzacja idei dobroczynności i działalności charytatywnej oraz niesienie pomocy Potrzebującym, zwłaszcza osobom chorym, ubogim, dzieciom i starszym.

Od 2015 roku finansujemy leczenie, rehabilitację oraz edukację osób ciężko chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Jeśli uważasz, że to co robimy jest potrzebne - przyłącz się do nas w naszej misji czynienia świata lepszym miejscem i wspomóż nas symbolicznym datkiem. Dziękujemy!

Lubisz pomagać? Polub nas!

Zostań częścią dobroCZYNNEJ społeczności i po prostu czyń dobro!

Komu pomagamy?

  • osobom w każdym wieku,
  • osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
  • osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej lub materialnej spowodowanej tragedią osobistą czy wydarzeniami losowymi np. pożarem, powodzią, wypadkiem samochodowym, przemocą;
  • innym organizacjom pozarządowym, społecznym grupom nieformalnym i grupom samopomocowym pozyskiwać środki na realizację ich celów statutowych.

Często zadawane pytania

Masz więcej pytań? Zajrzyj do: FAQ - Podopieczni