FAQ Podopieczni

często zadawane pytania

Jak dołączyć do grona Podopiecznych Fundacji?

Złożenie wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.
Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: pocztą tradycyjną lub przez Internet.

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do grona Podopiecznych Fundacji Po Prostu Pomagam klikając >>tutaj<<.

Czy można dołączyć do grona Podopiecznych Fundacji jeżeli jest się Podopiecznym innej organizacji?

Tak. Niezależnie od tego czy jesteś Podopiecznym innej organizacji w każdej chwili możesz dołączyć do grona Podopiecznych naszej Fundacji. Dołącz do grona Podopiecznych Fundacji klikając >>tutaj<<.

Czy Podopieczny Fundacji może organizować zbiórki internetowe?

Tak. Jeżeli zbiórka internetowa organizowana jest na PoProstuPomagam.pl wówczas Podopieczny traktowany jest zwykły organizator zbiórki. By stworzyć zbiórkę internetową kliknij >>tutaj<<.

Jak przekazać 1% podatku na działalność Fundacji?

Aby przekazać 1% podatku na pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz dorosłym  wystarczy w zeznaniu rocznym PIT w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” wpisać numer: KRS 0000559099

Możesz również rozliczyć bezpłatnie swój PIT online korzystając z programu e-pity dostępnego >>tutaj<<.

Jak jest misja Fundacji Po Prostu Pomagam?

Naszą misją jest popularyzacja idei dobroczynności i działalności charytatywnej oraz niesienie pomocy Potrzebującym, zwłaszcza osobom chorym, ubogim, dzieciom, starszym, a także ofiarom wypadków, przemocy, konfliktów zbrojnych, nieszczęść naturalnych i kataklizmów, również poza granicami Polski.

Inspirujemy ludzi do aktywności społecznej, dzielenia się, i współpracy oraz dążymy do stworzenia bardziej sprawiedliwego i szczodrego świata.

Czy Fundacja pobiera opłatę na cele statutowe?

Z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym darowizn celowych 6% ogólnej wpłaty, a w przypadku odpisów 1,5% podatku 10% ogólnej wpłaty przekazywana jest na działalność statutową Fundacji. 

Do darowizn celowych on-line (tj. BLIK, przelewy online, karty płatnicze i inne) przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej Podopiecznego należy doliczyć prowizję 2,5% dla operatora płatności internetowych.

Kto może zostać Podopiecznym Fundacji Po Prostu Pomagam?

Podopiecznym Fundacji może zostać:

  • osoba w każdym wieku,
  • osoba niepełnosprawna lub przewlekle chora,
  • osoba znajdująca się w ciężkiej sytuacji życiowej lub materialnej spowodowanej tragedią osobistą czy wydarzeniami losowymi np. pożarem, powodzią, wypadkiem samochodowym, przemocą.

Czy można dołączyć do grona Podopiecznych Fundacji jeżeli jest się Podopiecznym innej organizacji?

Tak. Niezależnie od tego czy jesteś Podopiecznym innej organizacji w każdej chwili możesz dołączyć do grona Podopiecznych naszej Fundacji. Dołącz do grona Podopiecznych Fundacji klikając >>tutaj<<.

Jak dołączyć do grona Podopiecznych Fundacji?

Złożenie wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.
Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: pocztą tradycyjną lub przez Internet.

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do grona Podopiecznych Fundacji Po Prostu Pomagam klikając >>tutaj<<.

Jak przekazać darowiznę dla Podopiecznego Fundacji?

Darowizny na rzecz Podopiecznych można przekazywać na poniższe konto wraz ze wskazaniem Imienia i Nazwiska Podopiecznego.

Dane i rachunek

dla darowizn w PLN:

Fundacja Po Prostu Pomagam

  42 1750 0012 0000 0000 3696 9539

  Nazwisko i Imię Podopiecznego, darowizna

Dane i rachunek

dla darowizn walutowych:

 

Fundacja Po Prostu Pomagam

  IBAN: PL 42 1750 0012 0000 0000 3696 9539

  BIC: PPABPLPKXXX

  Nazwisko i Imię Podopiecznego, darowizna

Jak przekazać 1% podatku na Podopiecznego Fundacji?

Aby przekazać 1% podatku na Podopiecznego Fundacji wystarczy w zeznaniu rocznym PIT w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” wpisać numer KRS Fundacji Po Prostu Pomagam:

 0000559099

natomiast w rubryce: „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%:” wpisać:

 Imię i Nazwisko Podopiecznego

Czy Podopieczny Fundacji może organizować zbiórki internetowe?

Tak. Jeżeli zbiórka internetowa organizowana jest na PoProstuPomagam.pl wówczas Podopieczny traktowany jest zwykły organizator zbiórki.

By stworzyć zbiórkę internetową kliknij >>tutaj<<.

Czy Podopieczny w formularzu zgłaszającym zbiórkę internetową może wskazać swoje subkonto w Fundacji?

Tak. Wystarczy, że przy zgłoszeniu zbiórki wskażesz subkonto Podopiecznego w Fundacji.

Fundacja nie pobiera wówczas żadnych opłat za przeksięgowanie środków ze zbiórki na subkonto Podopiecznego.

Czy utworzenie zbiórki jest równoznaczne z przyjęciem Potrzebującego do grona Podopiecznych Fundacji?

Nie. Organizacja zbiórki na PoProstuPomagam.pl nie ma nic wspólnego z przyjęciem do grona Podopiecznych Fundacji.

Przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji następuje wyłącznie na skutek zawarcia porozumienia w zakresie objęcia Podopiecznego działalnością statutową Fundacji między Fundacją a Podopiecznym.

Co zrobić aby założyć subkonto w Fundacji?

Subkonto można otworzyć dla każdej osoby niepełnosprawnej lub chorej bez względu na wiek czy schorzenie.

Aby utworzyć subkonto wystarczy, że dołączysz do grona Podopiecznych Fundacji. Jak to zrobić? Złożenie wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.
Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: pocztą tradycyjną lub przez Internet.

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do grona Podopiecznych Fundacji Po Prostu Pomagam klikając >>tutaj<<.

Czy środki na subkoncie mają ważność?

Środki na subkoncie nie mają terminu ważności, co oznacza, że przez kilka lat można je gromadzić na subkoncie.

W jaki sposób Fundacja refunduje wydatki poniesione przez Podopiecznych?

Refundacja kosztów odbywa się w formie przelewów bankowych na podstawie dokumentów księgowych, tj. oryginałów faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych do wysokości środków pieniężnych posiadanych przez Podopiecznego na jego subkoncie.

Ile trwa refundacja wydatków poniesionych przez Podopiecznego?

Refundacja wydatków następuje najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu dokumentów do Fundacji. Na wniosek Podopiecznego refundacja następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu dokumentów księgowych do Fundacji.

W jaki sposób Fundacja refunduje wydatki poniesione przez Podopiecznych?

Refundacja kosztów odbywa się w formie przelewów bankowych na podstawie dokumentów księgowych, tj. oryginałów faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych do wysokości środków pieniężnych posiadanych przez Podopiecznego na jego subkoncie.

Czy faktury do refundacji mają jakąś ważność?

Faktury i inne dokumenty księgowe w chwili składania do Fundacji nie mogą być starsze niż 2 lata od daty ich wystawienia.