Skip to main content

West Side Polska

Jesteśmy ekipą przyjaciół, która obrała sobie za cel pomaganie słabszym i potrzebującym.To już oficjalne! Jesteśmy sformalizowaną Grupą OPP zwaną p…

Fundacja Po Prostu Pomagam

Fundacja Po Prostu Pomagam to ogólnopolska organizacja non-profit, która działa na rzecz popularyzacji idei dobroczynności oraz niesienia pomocy Po…