Skip to main content

Kliknij w interesującą Ciebie pozycję aby otworzyć i pobrać dokument:

Regulamin

Aby zapoznać się z Regulaminem gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez Podopiecznych Fundacji Po Prostu Pomagam kliknij w poniższy przycisk „Otwórz regulamin”:

Zestawienie kosztów

Aby zapoznać się z Zestawieniem kosztów do refundacji wydatków kliknij w poniższy przycisk „Otwórz zestawienie kosztów”:

Przykładowe faktury

Aby zapoznać się z Wzorami prawidłowo wystawionych faktur do refundacji wydatków kliknij w poniższy przycisk „Otwórz wzory faktur”: