Podaruj 1.5% podatku

KRS 0000559099

Cel szczegółowy

Łukasz Marut

Podopieczny:

Łukasz Marut

Schorzenie:

ptoza prawej powieki górnej, zespół Hornera, zespół Aspergera, dysplazja oskrzelowo-płucna, po zamknięciu przewodu Botalla, pogłębiona lordoza, skrzywienie kręgosłupa,

Województwo:

Dzierżoniów, dolnośląskie

Dzięki rehabilitacji, ćwiczeniom i terapiom, którymi Łukasz został objęty od pierwszych dni życia, staramy się niwelować obciążenia z którymi syn się urodził, niestety jeszcze w stopniu znacznym rzutuje to na jego obecne funkcjonowanie. 

 Łukasz jest chłopcem urodzonym w 26tc z zespołem zaburzeń oddychania III stopnia (niewydolny oddechowo-do 3 m-ca na respiratorze, po 3 miesiącu na CEPAP), hipotermią, niedotlenieniem okołoporodowym, infekcją wewnątrzowodniową, prawostronnym wylewem śródmózgowym, dwustronnym wylewem dokomorowym III/IV stopnia, prawostronnym wylewem podwyściółkowym, z drożnym przewodem tętniczym Bottala-krążeniowo i wielonarządowo niewydolny (operowany w 10 dobie życia w KITiPN w Katowicach). Do 19 maja przebywał na OPiITN w Częstochowie. W dalszym leczeniu ujawniono przepuklinę pachwinową obustronną(zamknięta obustronnie w 3 m-cu życia). Dysplazję oskrzelowo-płucną (do dziś dnia),wnętrostwo, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, zespół Hornera, niedokrwistość i retinopatię wcześniaczą. 

 Na skutek nieprawidłowego leczenia zostały porażone nerwy dźwigacza powieki, co spowodowało całkowite jej opadnięcie (operowany czterokrotnie).W chwili obecnej, powieka podniesiona jest jedynie do połowy oka i skutkuje pogarszaniem się wzroku. Ze względu na niedomknięcie powieki podczas snu, kolejna operacja nie jest już możliwa, ponieważ skutkowałoby to wysychaniem i owrzodzeniem oka. W chwili obecnej doszła niedoczynność tarczycy.
Podopieczny Marut Łukasz 4Podopieczny Marut Łukasz 3