Jeżeli Ty lub bliska Tobie osoba jest ciężko chora albo niepełnosprawna potrzebujesz pomocy i chcesz zbierać 1,5% podatku na leczenie czy rehabilitację to warto byś przeczytał poniższy artykuł. Dowiesz się z niego m.in. jak zostać podopiecznym fundacji, w jaki sposób pozyskać środki na leczenie i rehabilitację, co to jest subkonto i na czym polega refundacja wydatków.

 Choroba lub niepełnosprawność mogą stanowić poważne wyzwanie finansowe. Jednak wsparcie udzielane przez fundację może znacząco pomóc w zmniejszeniu tego obciążenia. Dzięki temu osoby dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością mogą skupić się na procesie zdrowienia, poprawie jakości życia i powrocie do aktywności społecznej.

1. Dlaczego warto zostać podopiecznym fundacji?

 Ciężka choroba lub niepełnosprawność to ogromne wyzwanie, zarówno fizyczne, jak i finansowe. Diagnostyka, leczenie, terapie, sprzęt czy opieka medyczna często wymagają znacznych nakładów finansowych, co stanowi niekiedy poważne obciążenie dla pacjentów i ich rodzin. Ważne jest, aby nie bać się prosić o pomoc i korzystać z dostępnych środków wsparcia, aby zapewnić sobie lub swoim bliskim jak najlepszą opiekę medyczną. Współpraca z fundacją zmniejszy Twoje obciążenie finansowe związane z chorobą lub niepełnosprawnością i pozwoli skupić się na polepszeniu jakości życia w chorobie.

 Zostając podopiecznym fundacji masz możliwość otrzymywania zwrotów za wydatki poniesione na konkretne cele związane z Twoją sytuacją, takie jak diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego czy poprawą warunków społeczno-bytowych.  Dzięki wsparciu w postaci refundacji wydatków możesz znacznie łatwiej radzić sobie z kosztami wynikającymi z choroby czy niepełnosprawności.

2. Co to jest subkonto i jak je założyć?

 Aby móc gromadzić darowizny i odpisy 1,5% podatku, dzięki którym opłacisz swoje leczenie lub rehabilitację musisz otworzyć subkonto. Subkonto jest niczym innym jak księgowym wyodrębnieniem środków pieniężnych przeznaczonych dla konkretnego podopiecznego. Każdy podopieczny ma swoje odrębne subkonto, a jego otwarcie następuje z chwilą dołączenia do grona Podopiecznych fundacji, czyli po podpisaniu porozumienia.

3. Jak zostać podopiecznym fundacji?

 Złożenie wniosku o utworzenie subkonta i przyjęcie do grona podopiecznych fundacji jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut. Wystarczą trzy kroki by to zrobić:

1. Wydrukuj porozumienie

Kliknij w poniższy przycisk, a następnie wydrukuj i wypełnij dwie kopie porozumienia. Jedną podpisaną przez nas kopię porozumienia odeślemy z powrotem do Ciebie, a drugą pozostawimy w Fundacji.

2. Dołącz dokumentacje medyczną

Dołącz do wydrukowanego porozumienia dokumentacje medyczną Podopiecznego tj.:

• aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające rozpoznanie choroby albo

• kopię epikryzy lekarskiej/historii choroby zawierający diagnozę lekarską albo
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli chory je posiada,

3. Wyślij porozumienie

Wydrukowane i wypełnione dwie kopie porozumienia wraz z dokumentacją medyczną wyślij na adres: Fundacja Po Prostu Pomagam, ul. Jaśminowa 10, Świdnik 21-040

 O otwarciu subkonta i przyjęciu do grona podopiecznych fundacji zostaniesz poinformowany drogą mailową po pomyślnej weryfikacji otrzymanych dokumentów. Od tego momentu będziesz mógł gromadzić darowizny i odpisy 1,5% podatku na swoje leczenie czy rehabilitację.

4. Czym jest refundacja i jaki jest jej zakres?

 Refundacja wydatków to proces, w którym fundacja zwraca środki pieniężne lub pokrywa konkretne koszty związane z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją lub innymi potrzebami osób będących jej podopiecznymi. Po weryfikacji dokumentów księgowych tj. prawidłowo wystawionych faktur, fundacja zwróci na Twój rachunek bankowy udokumentowaną kwotę wydatków. 

 Zakres refundacji wydatków w Fundacji Po Prostu Pomagam jest bardzo szeroki, a środki zgromadzone na subkoncie Podopiecznego mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie:

1. kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji podopiecznego:

• turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów sanatoryjnych (także pobytu rodzica lub opiekuna prawnego);
• rehabilitacji ruchowej, zajęć usprawniających, zabiegów leczniczych, terapii psychologicznych,
psychoterapii, terapii logopedycznych, neurologopedycznych, innych terapii stymulujących rozwój;
• lekarstw przyjmowanych na stałe lub doraźnie, szczepionek, suplementów diety;
• protez, ortez;
• operacji, wizyt u specjalistów, pobytów w szpitalach (także pobyt rodzica lub opiekuna prawnego);
• sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego, wózków spacerowych;
• środków higienicznych, pielęgnacyjnych;
• transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych (wg zasad
obowiązujących w Fundacji związanych z potwierdzaniem zasadności wydatku),
• obuwia ortopedycznego i profilaktycznego;
• zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania;
• sprzętu sportowego typu: rower, bieżnia, trampolina;
• specjalistycznej diety (np. bezglutenowa, bezmleczna) – niezbędne zaświadczenie od lekarza;
• pomocy dydaktycznych i edukacji Podopiecznego (w tym opłat za przedszkole, szkołę, studia, kursy
podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
• usług opiekuńczych (niezbędna kopia decyzji MOPS);
• związanych z usprawnieniem funkcjonowania Podopiecznego w jego otoczeniu (np. koszty likwidacji
barier w poruszaniu się w mieszkaniu itp.);
• inne koszty uzasadnione sytuacja materialną lub bytową Podopiecznego;

2. kosztów związanych z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny podopiecznego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

o ile wiążą się z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb podopiecznego, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej.

5. Podsumowanie

 Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba jest chora i potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj. Dołącz do naszego grona podopiecznych i daj sobie szansę na lepsze jutro. Nasza fundacja jest tutaj, aby Ci pomóc i wspierać na każdym etapie Twojej walki z chorobą. Nie jesteś sam – razem możemy pokonać trudności finansowe i cieszyć się lepszymi perspektywami na przyszłość. Zapewnij sobie lub swoim bliskim najlepszą opiekę medyczną i jakość życia.

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do grona Podopiecznych Fundacji Po Prostu Pomagam klikając w poniższy przycisk.


• Masz więcej pytań dotyczących Podopiecznych przejdź do sekcji >>często zadawanych pytań<<