"W imieniu Fundacji oraz naszych Podopiecznych i ich rodzin dziękujemy za Waszą szczodrość! Dzięki Waszym odpisom 1,5% podatku, możemy zapewnić leczenie, opiekę i wsparcie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. To dzięki Wam możemy dalej pomagać naszym chorym Podopiecznym i sprawiać, że ich życie staje się lepsze. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na tej niezwykłej drodze, bo tylko razem czynimy ten świat lepszym miejscem!"

o nas

organizacja pożytku publicznego

Fundacja Po Prostu Pomagam to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która powstała w 2015 roku, by zarazić ludzi ideą, że każdy dzień zachęca do czynienia. Codzienne gesty życzliwości, uśmiech do nieznajomych, pomoc potrzebującym czy słowo wsparcia mogą mieć ogromny wpływ na życie innych ludzi. Liczy się każdy gest dobra

Wierzymy, że szczodrość jest sercem każdego społeczeństwa. To ona przywraca godność, równość, daje szansę oraz tworzy nowe możliwości. Dlatego też inspirujemy ludzi do aktywności społecznej, dzielenia się, współpracy i dążymy do stworzenia bardziej sprawiedliwego i szczodrego świata.

razem czynimy świat lepszym miejscem

Naszą misją jest popularyzacja idei dobroczynności i działalności charytatywnej oraz niesienie pomocy Potrzebującym, zwłaszcza osobom chorym, ubogim, dzieciom i starszym.

Od 2015 roku finansujemy leczenie, rehabilitację oraz edukację osób ciężko chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Jeśli uważasz, że to co robimy jest potrzebne - przyłącz się do nas w naszej misji czynienia świata lepszym miejscem i wspomóż nas symbolicznym datkiem. Dziękujemy!